Rata/ajoharjoittelusäännöt


1§ LUOKAT


Kaikissa luokissa nopeus on vapaa.

HIDASRYHMÄ - ohittaminen sallittu vain pääsuorilla tai järjestäjän erikseen mainitsemilla alueilla. Ensikertalaiset radalla yleensä tai kyseessä olevalla radalla. EAK opastettu ryhmä.

KESKIRYHMÄ - ohittaminen sallittu suorilla ja järjestäjän erikseen mainitsemilla alueilla. Ohittaminen kaarteissa kielletty. EAK opastettu ryhmä.

NOPEARYHMÄ - ei ohitus rajoitteita. Vapaa ryhmä jossa ei EAK opastusta.
Sallittu kilvettömille.


Järjestäjäjällä on oikeus siirtää kuskeja ryhmästä toiseen. Ryhmää saa vaihtaa vain järjestäjän luvalla.


Ryhmäjako kellonajan mukaan:

00-20 Nopea ryhmä

20-40 Keskiryhmä

40-00 Hidasryhmä (Aloittelijat)


2§ ILMOITTAUTUMINEN


Ennen ajoa kuljettajan on ilmoittauduttava järjestäjälle. Ennakkoilmoittautumisen/Ratamaksun
yhteydessä ajaja ilmoittaa nopeusluokan, jossa haluaa ajaa ja mikäli on ensikertalainen. Ensikertalainen aloittaa HIDAS-luokassa ja osallistuu ohjattuun tutustumisajoon, jossa hänelle näytetään ajolinjat. Ajajakokous pidetään tunti ennen päivän ajoajan alkua. Ajajakokoukseen osallistuminen on
pakollinen KAIKILLE ajoharjoitteluun osallistujille. Ajajakokouksessa käydään säännöt sekä rata ja ryhmä kohtaiset poikkeukset läpi.


3§ AJONEUVOT JA VARUSTEET


Radalle hyväksytään kilvelliset (hidas ja keski ja nopea) katukäyttöön tarkoitetut liikennevakuutetut** moottoripyörät. Kilvettömät ja vakuutetut** pyörät hyväksytään vain nopeaan ryhmään. Pyörästä ei saa valua nesteitä ja pyörän on oltava kunnoltaan turvallinen sekä kuljettajalle itselleen että muille kuljettajille. **Jokaisen ajoharjoitteluun osallistuvan ajoneuvon on oltava vakuutettu Suomessa rekisteröidyssä vakuutusyhtiössä. Ajaa saa vain kunnollisissa moottoripyöräilyyn tarkoitetuissa ajovarusteissa. Ajovarusteisiin kuuluu mp-takki, mp-housut, ajosaappaat ja hanskat sekä mp-käyttöön hyväksytty kypärä. Nahkapukua ja selkäsuojaa suositellaan. Järjestäjäjällä on oikeus estää mielestään säännöt täyttämättömän kuskin/pyörän pääsyn radalle.


4§ AJAMINEN


Kyseessä on ajoharjoittelu, ei kilpailu. Radalle mennään ja poistutaan vain merkittyjen ratavarikon väylien kautta. Ajettaessa on pyrittävä käyttämään oikeita ajolinjoja. Radalla saa kiertää vain sille tarkoitettuun suuntaan eikä radan huoltolinjoja saa missään nimessä käyttää ajoharjoittelun aikana. Ohittaminen on kielletty kaikissa ryhmissä lippujen aikana. Ohitettaessa ohitettava säilyttää ajolinjansa sillä takaa tulevalla on aina väistämisvelvollisuus. Varikolle saavuttaessa hidasta hyvissä ajoin ja näytä kädellä merkki, että olet ajamassa varikolle (käsi pystyyn) siirry radan reunaan jossa ao. radalla on varikkopoistumisväylä ja aja merkitystä liittymästä varikolle. Takarenkaalla ajaminen, kumin polttaminen yms. on radalla ja ratavarikolla ehdottomasti kielletty. Ajanotto on kielletty hitaassa ja keski ryhmissä.


5§ LIPUT


Ruutulippu
- ajovuoro päättyy, aja kierros ja tule sitten varikolle, ohittaminen kielletty

Punainen - vähennä nopeutta aja kierros loppuun, sitten varikolle, ohittaminen
kielletty

Keltainen - Huomio, jatka ajoasi varoen, vähennä nopeutta, ohittaminen kielletty

Musta - kierrä kierros ja aja varikolle. Mustaa lippua näytetään sääntöjä rikkoneelle tai muihin verrattuna huomattavasti nopeammalle tai hitaammalle kuljettajalle ja jos pyörässä havaitaan tekninen vika esim. öljyvuoto. Käy varmistamassa portilta liputuksen syy mikäli olet saanut mustan lipun.


6§ VASTUUT


Jokainen on radalla omalla vastuullaan. Järjestäjä rajaa radalla yhtä aikaa olevien pyörien lukumäärän enintään kyseisen radan maksimimäärään. Järjestäjä ei vastaa epäkuntoisen ajoneuvon siirtämisestä, mutta avustaa tarvittaessa.


7§ VAARATILANTEET


Mikäli havaitset vaaratilanteen (öljyä radalla, kaatuminen tms.) aja varikolle ja ilmoita lippumiehelle, älä pysähdy radalle. Mikäli joudut pakottavasti pysähtymään radalle pyörä tulee ehdottomasti jättää turva-alueen puolelle.

Jos ajat ulos radalta on paluu radalle kielletty ennen kuin järjestäjä on tarkistanut kuskin ja pyörän.

Radalle ei saa pysähtyä auttamaan muut kuin järjestäjän sallimat EAK kouluttajat.

Mikäli sama kuljettaja kahdesti saman kauden aikana aiheuttaa onnettomuuden HRoF:n järjestämissä ajoharjoittelu tapahtumissa, järjestäjä antaa ao. henkilölle porttikiellon kauden jäljellä oleviin ajoharjoittelutapahtumiin.


8§ TEIPPAUS


Särkyvät lasiosat (lamput, vilkut) on teipattava mahdollisten sirpaleiden vuoksi.
Teippauksen tulee olla riittävä mutta ei edellytä 100 % peittoa.


9§ ALKOHOLI


Promille raja on ehdoton nolla. Kärähtäneet kuljettajat saavat porttikiellon HRoF ry järjestämiin ajokoulutus tilaisuuksiin.10§ TUPAKOINTI


Tupakointi on ehdottomasti kielletty varikkoalueella. Tupakointi vain merkityillä paikoilla!!!MUUTA


Honda Riders Of Finland suosittelee EAK-koulutuksen teoriaosan ja kenttäharjoitusten
suorittamista ennen ajoharjoittelutapahtumia.