Rata/ajoharjoittelusäännöt

1§ LUOKAT

Kaikissa luokissa nopeus on vapaa.

HIDASRYHMÄ - ohittaminen sallittu vain pääsuorilla tai järjestäjän erikseen mainitsemilla alueilla. Ensikertalaiset radalla yleensä tai kyseessä olevalla radalla. Ajokoulutus ryhmä.

KESKIRYHMÄ - ohittaminen sallittu suorilla ja järjestäjän erikseen mainitsemilla alueilla. Ohittaminen kaarteissa kielletty. Ajokoulutusta ja opastusta tarvittaessa.

NOPEARYHMÄ - ei ohitus rajoitteita. Vapaa ryhmä jossa ei opastusta.

Sallittu myös kilvettömille liikennevakuutetuille pyörille, tarvittaessa pitää pystyä todistamaan vakuutuksen voimassaolo.

Järjestäjällä on oikeus siirtää kuskeja ryhmästä toiseen. Ryhmää saa vaihtaa vain järjestäjän luvalla.

Ryhmäjako kellonajan mukaan:

00-20 Nopea ryhmä
20-40 Keskiryhmä
40-00 Hidasryhmä (Aloittelijat)


2§ ILMOITTAUTUMINEN

Ennen ajoa kuljettajan on ilmoittauduttava järjestäjälle. Ennakkoilmoittautumisen / ratamaksun yhteydessä kuljettaja ilmoittaa nopeusluokan, jossa haluaa ajaa ja mikäli on ensikertalainen. Ensikertalainen aloittaa HIDAS-luokassa ja osallistuu ohjattuun tutustumisajoon, jossa hänelle näytetään ajolinjat. Kuljettajakokous pidetään tunti ennen päivän ajoajan alkua. Kuljettajakokoukseen osallistuminen on pakollinen KAIKILLE ajoharjoitteluun osallistujille. Kuljettajakokouksessa
käydään säännöt sekä rata ja ryhmä kohtaiset poikkeukset läpi.

3§ AJONEUVOT JA VARUSTEET

Radalle hyväksytään kilvelliset (hidas, keski ja nopea) katukäyttöön tarkoitetut liikennevakuutetut** moottoripyörät. Kilvettömät ja vakuutetut** pyörät hyväksytään vain nopeaan ryhmään. Pyörästä ei saa valua nesteitä ja pyörän on oltava kunnoltaan turvallinen sekä kuljettajalle itselleen että muille kuljettajille. **Jokaisen ajoharjoitteluun osallistuvan ajoneuvon on oltava vakuutettu Suomessa rekisteröidyssä vakuutusyhtiössä. Ajaa saa vain kunnollisissa moottoripyöräilyyn tarkoitetuissa
ajovarusteissa. Ajovarusteisiin kuuluu mp-takki, mp-housut, ajosaappaat ja hanskat sekä mp-käyttöön hyväksytty kypärä. Nahkapukua ja selkäsuojaa suositellaan. Järjestäjällä on oikeus estää mielestään säännöt täyttämättömän kuskin/pyörän pääsyn radalle.


4§ AJAMINEN

Kyseessä on ajoharjoittelu, ei kilpailu. Radalle mennään ja poistutaan vain merkittyjen ratavarikon väylien kautta. Ajettaessa on pyrittävä käyttämään oikeita ajolinjoja. Radalla saa kiertää vain sille tarkoitettuun suuntaan eikä radan huoltolinjoja saa missään nimessä käyttää ajoharjoittelun aikana. Ohittaminen on kielletty kaikissa ryhmissä lippujen aikana. Ohitettaessa ohitettava säilyttää ajolinjansa sillä takaa tulevalla on aina väistämisvelvollisuus. Varikolle saavuttaessa hidasta hyvissä
ajoin ja näytä kädellä merkki, että olet ajamassa varikolle (käsi pystyyn) siirry radan reunaan jossa ao. radalla on varikkopoistumisväylä ja aja merkitystä liittymästä varikolle. Takarenkaalla ajaminen, kumin polttaminen yms. on radalla ja ratavarikolla ehdottomasti kielletty. Ajanotto on kielletty hitaassa ja keskiryhmissä.


5§ LIPUT

Ruutulippu - ajovuoro päättyy, aja kierros ja tule sitten varikolle, ohittaminen kielletty

Punainen - vähennä nopeutta aja kierros loppuun, sitten varikolle, ohittaminen kielletty

Keltainen - Huomio, jatka ajoasi varoen, vähennä nopeutta, ohittaminen kielletty

Musta - kierrä kierros ja aja varikolle. Mustaa lippua näytetään sääntöjä rikkoneelle tai muihin verrattuna huomattavasti nopeammalle tai hitaammalle kuljettajalle ja jos pyörässä havaitaan tekninen vika esim. öljyvuoto. Käy varmistamassa portilta liputuksen syy mikäli olet saanut mustan lipun.


6§ VASTUUT

Jokainen on radalla omalla vastuullaan. Järjestäjä rajaa radalla yhtä aikaa olevien pyörien lukumäärän enintään kyseisen radan maksimimäärään. Järjestäjä ei vastaa epäkuntoisen ajoneuvon siirtämisestä, mutta avustaa tarvittaessa.


7§ VAARATILANTEET


Mikäli havaitset vaaratilanteen (öljyä radalla, kaatuminen tms.) aja varikolle ja ilmoita lippumiehelle, älä pysähdy radalle. Mikäli joudut pakottavasti pysähtymään radalle pyörä tulee ehdottomasti jättää turva-alueen puolelle.

Jos ajat ulos radalta on paluu radalle kielletty ennen kuin järjestäjä on
tarkistanut kuljettajan ja pyörän.

Radalle ei saa pysähtyä auttamaan muut kuin järjestäjän sallimat ajokouluttajat.

Mikäli sama kuljettaja kahdesti saman kauden aikana aiheuttaa onnettomuuden
HRoF:n järjestämissä ajoharjoittelu tapahtumissa, järjestäjä antaa ao.
henkilölle porttikiellon kauden jäljellä oleviin ajoharjoittelutapahtumiin.


8§ TEIPPAUS

Särkyvät lasiosat (lamput, vilkut) on teipattava mahdollisten sirpaleiden vuoksi.
Teippauksen tulee olla riittävä mutta ei edellytä 100 % peittoa.


9§ ALKOHOLI

Promille raja on ehdoton nolla.
Kärähtäneet kuljettajat saavat porttikiellon HRoF ry järjestämiin ajokoulutus tilaisuuksiin.


10§ TUPAKOINTI

Tupakointi on ehdottomasti kielletty varikkoalueella. Tupakointi vain merkityillä paikoilla!!!

MUUTA

Honda Riders Of Finland suosittelee EAK-koulutuksen teoriaosan ja kenttäharjoitusten suorittamista ennen ajoharjoittelutapahtumia.